Pracoviště a ergonomie

Nabízím poradenství a školení pro firmy a instituce ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, zachování jejich zdraví a ergonomického nastavení pracovního prostředí, jakožto preventivního opatření. Od prezentace obecných principů a zásad správného držení těla, eliminace rizika zranění až k analýze specifických znaků konkrétního odvětví a profese, po samotné praktické zaškolení zaměstnanců a nastavení pracovní plochy přímo v prostředí firmy. 

Spolupráce není časově omezena a odvíjí se od požadavků každého klienta. Dokažte svým zaměstnancům, že jejich spokojenost je Vaší prioritou