Sport a kondice

Fyzioterapie sportovců je specifická v mnoha ohledech a vyžaduje specifický přístup. Široké spektrum věku a zaměření klientů, profesionálních i volnočasových sportovců vyžaduje vždy individuální práci k dosažení požadovaného cíle. Na základě anamnézy a diagnostiky Vám vypracuji plán korespondující s Vaším tréninkovým procesem, či zaměstnáním. 

Diagnostickým prvkem je například kineziologický rozbor, svalový test, aspekce pohybových vzorů, test nervosvalových koordinačních a reakčních schopností, stabilita kloubů atd. Výchozím bodem ze získaných výsledků je kompenzační plán eliminující dysbalance a rušivé elementy k podání maximálního sportovního výkonu. Součástí plánu jsou preventivní opatření k minimalizaci recidivy problémů, udržení výkonové úrovně a předcházení vzniku nových obtíží. 

Pokud se nacházíte v období, kdy Váš sportovní výkon stagnuje a hledáte nový impulz, potřebujete se důkladně připravit na nadcházející sezónu nebo se zotavujete po zranění, nabízím Vám také možnost individuální kondiční přípravy.