Fyzioterapie a rehabilitace

Tento obor se zaměřuje především na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Využívá kombinace metod manuální medicíny, vlastností fyzikální terapie a aktivního cvičení k řešení akutních i chronických bolestivých, poúrazových a pooperačních stavů. Terapie je vedena individuálně k dosažení požadovaného efektu. Stavebním kamenem je vstupní diagnostika, ze které vychází náplň a cíle terapeutického procesu.

V diagnostice a léčbě vycházím ze znalostí neurofyziologie, vývojové kineziologie a manuální medicíny. Hlavní obsah terapie spočívá v přímé manuální práci s pacientem. 

  • Mobilizace periferních kloubů a páteře, postizometrické relaxace a fasciové techniky, měkké techniky
  • Fyzioterapeutické metodiky na neurofyziologickém podkladě, metody reflexní terapie (prvky Vojtovi reflexní lokomoce, Kabat (PNF), McKenzie, Brügger, Schrott, Mojžíšová, Klapp...)
  • Léčebná tělesná výchova (LTV), správné metodiky kondičního i výkonnostního posilování
  • Aplikace vývojové kineziologie v praxi
  • Práce se středem těla (aktivace hlubokého stabilizačního systému)
  • Práce s gymbally, overbally, bosu a jinými labilními pomůckami
  • Taping, kinesiotaping
  • Dechová gymnastika, respirační rehabilitace
  • Doporučení a zainstruování při práci s vhodnými dostupnými kompenzačními, protetickými a ortopedickými pomůckami.
© 2018 - 2021 Mgr. Vít Císař - fyzioterapeut
Svatoplukova 14, 615 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!