Elektroterapie, UZ a kombinovaná terapie

01.02.2021

Elektroléčba patří k fyzikální terapii, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. V převážné míře se využívá pro své analgetické účinky, zlepšuje krevní cirkulaci a výživu tkání, tlumí zánětlivou aktivitu. V kombinaci s ultrazvukem se využívá pro léčbu spoušťových bodů a svalových oblastí v hypertonu.

Kontraindikace: 

Těhotenství, čerstvé kožní infekce a defekty kůže v místě přiložení, kardiostimulátor, horečka, kachexie, v oblasti štítné žlázy a laryngu, stavy po radioterapii a RTG terapii, porucha citlivosti, TBC ložiska.